Giftighed og forholdsregler

“Alt er gift og ingenting er uden gift; det er dosen, der afgør om noget er en gift”
Paracelsus

I følge den nyeste EU lovgivning(2017) skal rene æteriske olier CLP klassificeres som kemikalier og mærkes med faremærkerne:

Altså som til fare for det akvatiske miljø, sundhedsskadelige, farlige ved indtagelse og brandfarlige.

Mange af olierne indeholder desuden en del af de allergener som findes på 26-listen, under kosmetiklovgivningen, hvilket man skal være opmærksom på og teste ved tvivl med et par dråber i armhulen og afvente 48 timer på en eventuel reaktion.

I tilfælde af forgifning skal man kontakte læge eller det lokale gift informationcenter og oplyse oliens navn.

Man må ikke fremprovokere opkastning da det kan forstærke optagelsen gennem minilæsioner opstået derved.

Får man olie i øjnene eller på huden skylles bedst med vegetabilsk olie, da æteriske olier ikke er vandopløselige. Fra offentlig side anbefales at man skyller med vand og sæbe, men efter min mening er vegetabisk olie mere effektivt ihvertfald i starten.

Vær opmærksom på at en del af vores almindelige fødevarer også skulle påføres sådanne giftmærker hvis de blev klassificeret som kemikalier istedet for fødevarer eller allergenmærkes hvis de kom under kosmetiklovgivningen. Egentlig burde olierne vel klassificeres som naturlægemidler, men da de test der kræves for at opnå en sådan status er økonomisk meget kostbare, er det kun medicinalindustrien, der har råd til dette og da olierne ikke kan patenteres, er der intet økonomisk incitament. Al medicin er farligt og giftigt i de forkerte doser. Søg derfor altid læge ved tvivl.

Er æteriske olier giftige/farlige ? Svaret er ja.

Æteriske olier er giftige og farlige og kan medføre døden hvis de bliver indtaget i store mængder, men ikke i de doser der anvendes aromatologisk.

Der er set begyndende forgiftning ved oral indtagelse af de farligste olier i doser fra 10 g ved en kropsvægt på 60 kg. Disse olier kan normalt slet ikke købes i almindelige butikker.

Visse indholdstoffer i æteriske olier kan skade nyrer, lever og nerveceller ved længere tids indtagelse. Brug derfor aldrig disse olier til børn, gravide, skrøbelige ældre eller ved kendt sygdom i de berørte organer:

  1. Nefrotosiske(nyrer); højt indhold af monoterpener: Sandeltræ, Enebær, Strandfyr
  2. Hepatotoksiske(lever): højt indhold af fenoler: Timian, Oregano, Sar, Nellike, Basillikum ct. tymol
  3. Neurotoksiske(nerveceller); højt indhold af ketoner, dioxider, ether-oxider, Thuja, Lægesalvie, Isop, Malurt, Agermynte (!!! Mynte kan ved hudkontakt hos babyer under 30 mdr. medføre en hals- eller næse refleks, der standser åndedrætet og medfører kvælningsdød)

Lidt regneri vedrørende doseringer.

En dråbe æterisk olie svarer til ca 20 mg eller 0.05 ml. Så hvis olien havde en indholdsprocent på 100% aktivt stof, hvilket er sjældent, ville det kræve indtagelse af 500 dråber eller 25 ml koncentreret æterisk olie for at komme i nærheden af en forgiftning. LD50 (50% dødelighed) for rotter ligger i størrelsen 60 g for de mest giftige svarende til 150 ml, altså for en rotte på 60 kg. De fleste olier har en LD50 på 1-20 g/kg kropsvægt svarende til ca 1-20 ml/kg kropsvægt.  Så der skal meget til før det bliver rigtigt farligt. Det er dog en god ide at opbevare sine æteriske olier uden for rækkevidde af børn og flaskerne bør have en dråbetæller installeret så det er sværere at få indholdet ud.
De olieblandinger der tilbydes her på siden er alle på max. 5% indhold af æteriske olier. Forgiftning ville således starte ved oral indtagelse af 1/2 liter og 50% dødelighed ved indtagelse af 3 liter for en voksen person. Risiko for lever- og nyreskader er ikke tilstede i et par dråber.

Generelt er æteriske olier i fortyndinger under 5% ufarlige i de mængder der anvendes her med undtagelse af risiko for en allergisk reaktion. Særlige forholdsregler gælder dog for børn, ældre, gravide, astmatikere og epileptikere.

Ved påføring af citrusolier, fx bergamot eller citron, skal man holde sig væk fra UV lys (sol, solarier).

Følgende uddybende og glimrende vejledning i brug af æteriske olier er lånt fra Helsenyt.com :

Oversigt over de lyserende oliers anvendelse.

art-aeteriskeolier

Kilde: Helsenyt.com

Vigtig viden om brugen af lyserende planteolier.  Det er tilrådeligt at begrænse sig til højst tre forskellige lyserende planteolier pr. anvendelse. Meget tit er en enkelt olie tilstrækkelig. Bruges olierne til indtagelse bør man altid lade sig vejlede af en naturlæge eller aromaterapeut.

Behandlingen varighed.  En kurs maksimale længde andrager 4 uger. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med 2-3 uger, ved behandling af en akut tilstand er almindeligvis 1 uge eller mindre passende. Ved hårdnakkede kroniske lidelser holder man en pause på to uger efter hver behandlingsperiode. Man bør ikke anvende lyserende bitterorange- og citrontræolie for længe (se »kronisk forgiftninger).

Akut forgiftning.  Meget høje doser (10-20 ml) af bestemte olier kan føre til en ikke dødelig forgiftning. De olier, man skal passe mest på, er (i nedadstigende rækkefølge efter giftindholdet): vintergrøn, salvie, anis, timian, fennikel, nellike og kanel. Også kamfer og cedertræ kan regnes til denne kategori. 15 ml olie af amerikansk vintergrøn regnes for dødelig dosis.

Kronisk forgiftning.  En for langvarig anvendelse af bestemte olier i abnormt høje doser kan have en kronisk forgiftning til følge og forårsage en degeneration af vævet. Dette gælder de fleste citrusolier, i særlig grad appelsin og citron. Det gælder dog ikke for bergamotolie. Yderligere består der grund til at formode, at safrolindholdet i kamfer- og sassafrasolie ligeledes bevirker en kronisk forgiftning. Olien fra nellike, terebinthina og eukalyptus virker i meget ringe udstrækning toksisk.

Allergiske reaktioner.  Hos nogle mennesker består der (skønt sjældent) en overfølsomhed over for en bestemt olie, og det kan komme til allergiske reaktioner. I disse tilfælde forårsager en normal terapeutisk dosis forgiftningssymptomer. F.eks. kan eukalyptusolie fremkalde allergiske reaktioner i huden og/eller nervesystemet. Risikoen for allergiske reaktioner er yderst ringe, og der er ingen fare for forgiftning, hvis olierne anvendes i den foreskrevne dosering og ikke længere end den anførte varighedsperiode.

Udvortes anvendelse.  Endnu ringere er risikoen, når man bruger olierne udvortes (i 2-3% fortynding). Men det er dog heller ikke her tilrådeligt at bruge højere koncentrationer over et længere tidsrum. Ved behandling af kroniske tilfælde foretrækker man ofte at anvende de pågældende substanser udvortes i passende fortyndinger. Men også her kan det anbefales at begrænse behandlingen til ca. 10 uger, når brugen er daglig. Ved anvendelse én gang om ugen bør kuren ikke vare over 20 uger. Man skal altid forsøge at opnå det ønskede resultat med så små mængder som muligt.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save