Plantekommunikation

Planter producerer de æteriske olier som kommunikationsmiddel, et “kemisk sprog”, og kan så bruge dette sprog til at kommunikere med andre celler også fra andre organismer end planter. De er kemiske signaler der bruges til at signalere bland andet tiltrækning og frastødning, men også til at igangsætte ødelæggelse eller reperation.

Vi skal huske på at planter ikke kan flytte sig. For at kunne overleve har de derfor gennem evulotionen udviklet et meget avanceret kemisk sprog der kunne forstås, ikke kun af dem selv, men også af bakterier, svampe,insekter, virus og dyr. Det er en slags kommunikation på celleniveau på tværs af naturens riger. En meget avanceret form for kemo-kommunikation.

Det er derfor de æteriske olier virker. De taler cellesprog eller sagt på en anden måde de er informationspakker der kan læses af organiske celler. Planterne kommunikerer med deres omgivelser v.h.a æteriske olier.

Save

Save

Save

Save